Notice»

Recent Trackback»

Archive»

« 2020/7 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 
 

예산돌스냅 김서연 라뽐므 웨딩컨밴션 by 중앙스튜디오

돌스냅 사진 | 2013. 3. 9. 19:23 | Posted by 사진명장 박응태 박응태

 

 

 

 

 

이서연 첫 돌 이야기^^

 

 

장소 예산 라뽐무 웨딩홀

 

2013년2월16일오후5시30분

 

 

                                          www.ja1800.com

 

돌스냅,

돌스냅,예산돌스냅,당진돌스냅,홍성돌스냅,서산돌스냅,보령돌스냅,청양돌스냅,아산돌스냅,천안돌스냅,

 

돌스냅,예산돌스냅,당진돌스냅,홍성돌스냅,서산돌스냅,보령돌스냅,청양돌스냅,아산돌스냅,천안돌스냅,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글을 달아 주세요

 

 

예산돌스냅,돌스냅잘찍는곳,충남돌스냅잘찍는곳,당진돌스냅.서산돌스냅,홍성돌스냅,공주돌스냅,보령돌스냅,대천돌스냅,아산돌스냅,천안돌스냅,예산돌스냅잘찍는곳진,당진돌스냅잘찍는곳예산아기사진,당진아기사진,홍성아기사진,보령아기사진,대천아기사진

 

 

당진 돌스냅

 

이가온아기의 첫돌이야기

 

 

당진에 올리브뷔페

럭셔리한 뷔페가 새로생겼다.

현대적인 분위기가 너무 마음에 들었다.

 

특히 우리가 좋아 한것은 사진 찍기가 너무나 좋았다.

 

가온이에게 아름다운 추억이 될수 있도록 최선을 다해 촬영을했다.

우리의 행복은 고객과 같이 감동하는 것이기 때문이다.

 

 

중앙스튜디오

아기사진작가 박응태

 

.

.

.

.

www.ja1800.com

 

 

 

 

 

 

 

http://cafe.naver.com/no1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

예산돌스냅,돌스냅잘찍는곳,충남돌스냅잘찍는곳,당진돌스냅.서산돌스냅,홍성돌스냅,공주돌스냅,보령돌스냅,대천돌스냅,아산돌스냅,천안돌스냅,예산돌스냅잘찍는곳진,당진돌스냅잘찍는곳

 

댓글을 달아 주세요